שיחת דהרמה שניתנה בריטריט סופ"ש, נובמבר 2019

הנחיות שניתנו במסגרת ריטריט סוף שבוע בתובנה. נובמבר 2019

Instructions given on retreat. Germany 29.October 2019

Meditation given on retreat in Germany. 29.October 2019

Q and A session given on retreat in Germany. 29.October 2019

Last talk given on retreat in Germany. 31.October 2019

Instruction given on retreat in Germany. October 2019

Instruction given on retreat in Germany. Last day. October 2019

Instruction given on retreat in Germany. October 2019

Instruction given on retreat in Germany. second day. October 2019

first day - Instructions given on a retreat in Germany. October 2019

A talk goven on retreat in Germany. October 2019

first talk given on retreat in Germany. October 2019

Third talk give on retreat in Germany. October 2019

Second talk given on retreat in Germany. October 2019

A talk given in a retreat in Germany. October 2019

Lila interviewed Christopher Titmuss for several years, on different themes and topics relevant to awakening in our life.    Christopher Titmuss, a ...View Details

Lila interviewed Christopher Titmuss for several years, on different themes and topics relevant to awakening in our life.   Christopher Titmuss, a se...View Details

Lila interviewed Christopher Titmuss for several years, on different themes and topics relevant to awakening in our life.   Christopher Titmuss, a se...View Details

Lila interviewed Christopher Titmuss for several years, on different themes and topics relevant to awakening in our life.   Christopher Titmuss, a se...View Details

Lila interviewed Christopher Titmuss for several years, on different themes and topics relevant to awakening in our life.   Christopher Titmuss, a se...View Details

Lila Interviews Aviram and Yorit, an Israeli couple who have created Sadhana forest - a huge re-forested area and community in Auroville, South India....View Details

Instruction given on a retreat in Israel, April 6, 2015 The practice of Metta - loving kindness, or deep friendship. Metta is one of the four divine q...View Details

Talk given in an MTTC course (Mindfulness Teachers Training Course), September 2017, Israel. The journey of finding our inner authority –The journey...View Details

Talk given in a Vipassana and Yoga retreat, June 2019, Germany About The difference between comfort and comfortable, the role of kindness, Compassion...View Details

Talk given in a Vipassana and Yoga retreat, June 2019, Germany

Talk given in a Vipassana and Yoga retreat, June 2019, Germany

 שיחה וקריאה בסוטות, מתוך ריטריט סוטרות (דרשות הבודהה), נובמבר 2018

    מדיטציה קצרה של 3.5 דקות והנחיות מקיפות לתרגול מדיטציה בישיבה, וגם בהליכה ובשכיב...View Details

הנחיות קצרות לנינוחות עם המחשבות בזמן מדיטציה. 7.5 דקות

חלק ב' של שיחה שניתנה במסגרת סופ"ש למתרגלים ותיקים בנושא ויפאסנה ואי-שניות, מאי 2019

חלק א' של שיחה שניתנה במסגרת סופ"ש למתרגלים ותיקים בנושא ויפאסנה ואי-שניות, מאי 2019

.הקלטה של ערב בתובנה בנושא מצב האדם ומצב העולם, לאור משבר האקלים הגדול שפוקד את כדו...View Details

שיחה והנחיות שניתנו בריטריט בנושא ויפאסנה ואי שניות, מאי 2019

שיחה שניתנה בריטריט ב 2018

שיחה שניתנה בריטריט סופ"ש, דצמבר 2018

 2018 מתוך ריטריט סופש בתובנה בנושא, דצמבר הלימוד והתרגול מצביעים על הרעיון שאנחנו ל...View Details

שיחה שניתנת ביום השלישי בריטריט סופש ארוך, נובמבר 2018

Older Episodes »