יוני 2021, עין דור, ריטריט סוטרות 

זה אשר תם בו המאבק 

צללנו אל תוך שתי דרשות מעניינות - הדרשה אודות אנגולימאלה, בה מתואר רוצח אכזרי שעבר טרנספורמציה מיידית כשפגש את הבודהה, הפכך לחניכו ונזיר מתרגל ומאוחר יותר אף התעורר 

  אני עצרתי מזמן. אתה לא עצרת",   המילים שגרמו לו לתחילת השינוי" -   

בדרשה השניה - אודות המאבק הגדול - איך להאבק בכוחות הקשים הפועלים עלינו, ללא שנאה או טינה, ועדיין להפעיל את מידת הכוח, הקיימת עמוק בתוכנו, בנשמה או באיכויות הלב 

ההזמנה היא להרהר בתנועות האלה בחיינו אנו, וליישם אותן בתרגול 

Share | Download(Loading)
Podbean App

Play this podcast on Podbean App