שיחה שניתנת ביום השלישי בריטריט סופש ארוך, נובמבר 2018

Share | Download(Loading)