שיחה שניתנה בריטריט יום כיפור, ספטמבר 2021, עם צאת הצום.

Share | Download(Loading)
Podbean App

Play this podcast on Podbean App