להניח יסודות חדשים #2

November 21, 2017

שיחה שניתנה בריטריט נובמבר 2015