חמלה, שמחה וצחוק #4

November 21, 2017

שיחה שניתנה בריטריט, אוקטובר 2014