This Freedom with Lila Kimhi החירות הזאת עם לילה קמחי
#7 מבט אחר - איך מתמודדים עם כאב

#7 מבט אחר - איך מתמודדים עם כאב

November 30, 2017

שיחה שניתנה במסגרת ריטריט לאנשים שמתמודדים עם מחלה וכאב. 2013

#6 המסע

#6 המסע

November 29, 2017

שיחה מריטריט למתרגלות/ים ותיקות/ים, פסח 2012